Dôležité tel.čísla

Linka prvej pomoci 112
Polícia 158
Rýchla lekárska pomoc 155
Hasičský a záchranný zbor 150
Vítajte na internetovej stránke Mikroregiónu Termál!

Na našich stránkach by sme Vám chceli predstaviť náš región. Mikroregión Termál sa nachádza na Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji, na území okresov Galanta (obce Dolné Saliby, Horné Saliby, Kráľov Brod, Tomášikovo a Vozokany) a Dunajská Streda (obec Jahodná). Okresné mestá od obcí mikroregiónu sú vo vzdialenosti 10-20 km. Územie s rozlohou 12 694,2 ha má nížinný charakter s vysokým podielom ornej pôdy, avšak s minimálnou lesnatosťou a nízkym zastúpením chránených území. Počet obyvateľov mikroregiónu je 10 560 (k 31.12.2007) a hustota osídlenia je 83 obyvateľov / km2.

Aktuality na webstránke
Fond mikroprojektu SR-ČR

Názov projektu:  Spoločné zamúčené histórie - mlyny, obilie a miestne produkty v našich regiónoch" (Kód mikroprojektu: SK/FMP/04/036)

Názov žiadateľa:  Mikroregión Termál

Názov cezhraničného partnera: MAS Moravský kras o.s.

Názov partnera PP1:  Mikroregión Dudváh

Dokumenty:

alt
 
Aktuality
Záverečná konferencia s ukážkou miestnych produktov
22.05. - 23.05.2012
 
V dňoch 22.05. - 23.05.2012 sa na území SR, resp. územia Mikroregionu Dudváh a Mikroregiónu Termál; Kaskády - stredisko vzdelávania a oddychu (Kajal - Únovce, Kaskády č. 504) uskutočnila dvojdňová Záverečná konferencia s ukážkou miestnych produktov, ktorá bola realizovaná v rámci projektu s názvom: „Spoločné zamúčené histórie - mlyny, obilie a miestne produkty v našich regiónoch“ (kód mikroprojektu: SK/FMP/04/036, č. zmluvy: 2011/0293).
 
 
 
   *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *
 
Seminár: " Tradičné recepty v súčasnej dobe"
11.04. - 12.04.2012
 
S cieľom zabezpečiť propagáciu miestnych tradičných výrobkov a rozvoj podnikania sa v dňoch 11.04. - 12.04.2012 na území MAS Moravský kras o.s. v ČR uskutočnil dvojdňový seminár spojený s exkurziou na tému:  "Tradičné recepty v súčasnej dobe"ktorý bol realizovaný v rámci projektu s názvom "Spoločné zamúčené histórie - mlyny, obilie a miestne produkty v našich regiónoch".
 
 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *

Kultúrno výmenná akcia na území ČR
11.10. - 12.10.2011
 
S cieľom zabezpečiť propagáciu histórie a činnosti veterných mlynov a ďalších kultúrnych zdrojov na území ČR a spracovania obilia v minulosti a v súčasnosti sa v dňoch 11.10. - 12.10.2011 na území MAS Moravský kras o.s. v ČR uskutočnila dvojdňová kultúrno-výmenná akcia, ktorá bola realizovaná v rámci projektu s názvom "Spoločné zamúčené histórie - mlyny, obilie a miestne produkty v našich regiónoch". 
 
 
Archív: Pozvánka (Stiahnuť vo formáte PDF)
*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *
 
Kultúrno výmenná akcia na území SR
20.09. - 21.09.2011

S cieľom zabezpečiť propagáciu histórie a činnosti vodných mlynov a ďalších kultúrnych zdrojov na území SR a spracovania obilia v minulosti a v súčasnosti sa v dňoch 20.09. - 21.09.2011 na územiach Mikroregiónov Dudváh a Termál uskutočnila dvojdňová kultúrno-výmenná akcia, ktorá bola realizovaná v rámci projektu s názvom "Spoločné zamúčené histórie - mlyny, obilie a miestne produkty v našich regiónoch". 

 
Archív: Pozvánka (Stiahnuť vo formáte PDF)
 
 
 
 
 

Partneri

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

www.mas-scv.sk

***

Fórum centrum pre regionálny rozvoj

 
***
Miestna akčná skupina Dudváh
 
***
MAS Moravský kras
 
***
Pannónia Kincse LEADER Egyesület

 
***
Vidiecky parlament na Slovensku
 
***
 
 
EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND REGINÁLNEHO ROZVOJA
 
SPOLOČNE BEZ HRANÍC
 
***
 
 
 
***